do kasy suma: 0,00 zł
Jak kupować?

1. Klient może złożyć Zmówienie po zalogowaniu na Konto lub bez konieczności logowania się na Konto.

2. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W celu złożenia Zamówienia po zalogowaniu się na Konto należy:

1) wybrać Produkty i/lub usługi, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”;

2) z dostępnej listy wybrać podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, w szczególności Fiskalizacji, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”. W przypadku braku wyboru, Sprzedawca wybierze podmiot odpowiedzialny za wykonanie Fiskalizacji z obszaru województwa Klienta.

3) zweryfikować dane dotyczące, w szczególności: adresu dostawy, danych do faktury oraz adresu e-mail, które są podpowiadane z danych wprowadzonych przez Klienta podczas Rejestracji, a następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie”;

4) w przypadku, gdy wszystkie dane wskazane w podsumowaniu są prawidłowe należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”;

5) opłacić fakturę proformę.

4. W przypadku wybrania opcji złożenie Zamówienia bez zakładania Konta, Klient w celu złożenia Zamówienia powinien:

1) wybrać Produkty i/lub usługi, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”;

2) z dostępnej listy wybrać podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, w szczególności Fiskalizacji, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”. W przypadku braku wyboru, Sprzedawca wybierze podmiot odpowiedzialny za wykonanie Fiskalizacji z obszaru województwa Klienta.

3) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, danych adresowych oraz adresu wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany w danych adresowych, potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu, a następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie”;

4) w przypadku, gdy wszystkie dane wskazane w podsumowaniu są prawidłowe należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”;

5) opłacić fakturę proformę.

5. Klient jest związany treścią Regulaminu obowiązującą w momencie potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem podczas składania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta m.in. o metodach płatności, sposobach dostawy Produktów oraz dodatkowych usługach.

7. Sprzedawca potwierdza złożenie i opłacenie Zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu. Jednocześnie wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienie, Sprzedawca wyśle wzór Formularza Fiskalizacji stanowiący Załącznik R6.01.Wzór do Regulaminu. Klient jest zobowiązany do wypełnienie Formularza Fiskalizacji oraz podpisanie go własnoręcznym podpisem wraz z pieczątką imienną oraz firmową i odesłania jego skanu na adres wskazany ww. wiadomości e-mail, w terminie 2 Dni Roboczych.

8. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku, gdy w trakcie kompletowania Zamówienia okaże się, że część Produktów jest niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie w celu uzgodnienia dalszych wariantów zakupu. W takim przypadku Klient będzie mógł zrezygnować z Zamówienia lub pozostać przy przesłaniu niepełnego Zamówienia. Jeżeli wszystkie Produkty Zamówione przez Klienta są niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Płatność za złożone Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę: 1) zwrócona – w przypadku rezygnacji z Zamówienia lub jego anulowania; 2) skorygowana – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przesłanie niepełnego Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem zapłaconym, a wynagrodzeniem należnym, zgodnie z treścią § 9 Regulaminu.

9. Termin wykonania Fiskalizacji wskazany w Sklepie, Regulaminie lub wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie gwarantuje wykonania Fiskalizacji w terminie 7 Dni Roboczych, od dnia otrzymania Formularza Fiskalizacji, jest zobowiązany do poinformowania Klienta, przed upływem ww. terminu, o przewidywanym terminie jej wykonania. Jeżeli przewidywany termin wykonania Fiskalizacji przekracza 30 dni, od dnia otrzymania Formularza Fiskalizacji, Klient może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu płatności za Zamówienie zgodnie z treścią § 10 Regulaminu.

10. Po skompletowaniu Zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie opłacone i skompletowane” . Sprzedawca wraz z wysłaniem wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, potwierdza przyjęcie oferty Klienta. Do chwili potwierdzenia Zamówienia, w sposób opisany powyżej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenie Produktów Klientowi.

11. Wiadomość, o której mowa w ust. 10 powyżej, stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą.

12. Klient może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia (w całości lub części) lub jego modyfikacji do czasu otrzymania wiadomości e-mail, zatytułowanej „Zamówienie opłacone i skompletowane”, z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które zostały wyszczególnione w wiadomości e-mail, o które mowa w ust. 10 Umowy. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (w całości lub części), jeżeli Klient dokonał płatności za Zamówienie, Sprzedawca dokona jego zwrotu zgodnie z treścią § 9 Regulaminu.

13. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie Fiskalizacji jest zobowiązany do jej wykonania, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych, od dnia otrzymania Formularza Fiskalizacji, z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej. Po dokonaniu Fiskalizacji, Klient nie może zrezygnować z Zamówienia. Serwisant po otrzymaniu Formularza Fiskalizacji, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów dotyczących Fiskalizacji, w tym dokładnego terminu jej wykonania.

14. Po dokonaniu fiskalizacji Kasy, Sprzedawca wyśle wiadomość e-mail na adres wskazany w Zamówieniu, z informacją o gotowości Zamówienia do odbioru lub o wysyłce Zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl